פרק תשיעי: "אלטנוילנד"

טרם הספיק הרצל להתאושש מתלאות פולמוס הקולטורה , קפצה עליו סערת " אלטנוילנד " , ספרו השני . אם היה ספרו הראשון " מדינת היהודים " תוכנית מפורטת להקמתה של מדינת היהודים היה ספרו השני " אלטנוילנד " חזון רוחה וצביונה התרבותי של מדינת היהודים . את " אלטנוילנד " החל לכתוב אחרי חזרתו מביקורו בארץ – ישראל ב – 1898 והוא יצא לאור באוקטובר . 1902 ב " אלטנוילנד " מתאר הרצל ביקור בארץ – ישראל בתחילת המאה העשרים — והארץ כולה שממה . בהמשך הסיפור , כאשר אותם מבקרים חוזרים לאחר עשרים שנה הם חוזים בפלא , הם מוצאים את מדינת היהודים בנויה לתפארה בשיא שכלולי הטכנולוגיה , שנראו ונשמעו אז כדמיוניים . לא פחות חשוב , מדינת היהודים מתנהלת כחברת מופת , שבה הצדק הסוציאלי שורר באופן שאף מדינה בעולם טרם הגיעה אליו באותו הזמן . מי היה קהל היעד שאליו כיוון הרצל ? אלכסנדר ביין סבור כי ' " אלטנוילנד ' נכתב עבור הגויים ולא עבור היהודים וזאת כדי לשכנע את העולם כי ' מדינת היהודים ' היא בת ביצוע וכי הגשמת הרעיון תביא אושר לאנושות וליהודים , לא רק משום שתקום ארץ בה יהיה ניצול של כל אפשרויות הטכניקה , אלא בעיקר כי מדינה למופת...  אל הספר
הספריה הציונית, ההוצאה לאור של ההסתדרות הציונית העולמית