המסמך שנכתב על ידי משטרת פריז המציין את גובהו של הרצל