פרק ראשון: "מלך ביופיו תחזינה עיניך"

( ישעיהו לג , יז ) נקודת מוצא מרכזית לחיבור זה היא הפרופיל האישי של הרצל , אישיותו וכישורי ההשפעה שלו על רואיו . נפתח אפוא בהתייחסות ישירה לחזותו ולהופעתו החיצונית שהרשימה כל כך את רואיו . חלקם העלו את הדברים על הכתב , ומתוכם נצטט להלן . הפסוק מספר ישעיהו הנושא את שם פרקנו , " מלך ביופיו תחזינה עיניך " , שימש כותרת למאמרו של הרמן שטרוק על הרצל . שטרוק היה אחד מן האמנים שאיירו , ציירו , צילמו ופיסלו את דמותו של הרצל עוד בחייו . הוא היה ציוני מסור ונלהב שנמנה עם מעריצי הרצל , וכך כתב עליו : מה שיש לי לומר על מנהיגנו הרצל שזכרו לא ימוש מתוכנו , כבר רציתי להביע בכמה מתחריטי , שניסיתי לתאר בהם את תפארת הופעתו המיוחדת . יודע אני גם יודע , כי אותם ניסיונות אינם שלמים כל עיקר שכן היה משוך עליו , על מנהיגנו , חן של יופי עליון . ועלי להודות כי אותו יופי עליון — מתנת חסד מגבוה — הוא שעשה עלי את הרושם העמוק ביותר . דמותו התמירה והנישאה של הרצל , ההרמוניה השלימה בכל חלקיה ופרטיה — וזו התבטאה בכל תנועה מתנועותיו האצילות — עשוהו לטיפוס מושך הלב ביופיו האידיאלי , ומשער אני כי גם הנסיכים שהתייצב לפניהם...  אל הספר
הספריה הציונית, ההוצאה לאור של ההסתדרות הציונית העולמית