תוכן העניינים

הקדמה 11 חלק ראשון : מרכיבי אישיותו פ ר ק ר א ש ו ן : " מלך ביופיו תחזינה עיניך " 33 פ ר ק ש נ י : כריזמה 49 פ ר ק ש ל י ש י : הרצל והעיתונות 84 פ ר ק ר ב י ע י : הקונגרס הציוני הראשון 120 פ ר ק ח מ י ש י : הרצל בארץ – ישראל 143 חלק שני : מסעו הציוני פ ר ק ש י ש י : ההתנגדות להרצל 173 פ ר ק ש ב י ע י : האופוזיציה להרצל בתנועה הציונית 194 פ ר ק ש מ י נ י : סוגיית הקולטורה 205 פ ר ק ת ש י ע י : " אלטנוילנד " 237 פ ר ק ע ש י ר י : אוגנדה והקונגרס השישי 249 חלק שלישי : אגדה ומציאות פ ר ק א ח ר – ע ש ר : סינדרום משה והמשיח 301 פ ר ק ש נ י ם – ע ש ר : אחרי מות קדושים אמור 327 לקסיקון אישים 361 ביבליוגרפיה 375 מפתח שמות אנשים , מקומות , מוסדות וארגונים 385  אל הספר
הספריה הציונית, ההוצאה לאור של ההסתדרות הציונית העולמית