לקריאה נוספת

בק , א . ט ., אמרי , ג . ( , ( 2009 הפרעות חרדה ובעת : התיאוריה והטיפול ההכרני , תרגם : גרשון גירון , תל אביב : מכון פסגות . הרמן , ג . ל . ( , ( 2004 טראומה והחלמה , תרגם : אהרן אמיר , תל אביב : עם עובד . יאלום , א . ( , ( 2002 מתנת התרפיה , תרגמה : כרמית גיא , אור יהודה : כנרת , זמורה ביתן . יאלום , א . ( , ( 2011 פסיכותרפיה אקזיסטנציאלית , תרגמה : מרים שפס , ירושלים ואור יהודה : מאגנס וכנרת , זמורה ביתן . כהן , א . ( , ( 2007 מרפא פילוסופי , חיפה : אמציה . מיי , ר . ( , ( 1985 גילוי ההוויה — על הפסיכולוגיה האקסיסטנציאלית , תרגמה : שרה ספן , תל אביב : רשפים . ניטשה , פ . ( , ( 1972 כה אמר זרתוסטרא , תרגם : ישראל אלדד , ירושלים ותל אביב : שוקן . ניטשה , פ . ( , ( 2008 אנושי , אנושי מדי , תרגמו : יעקב גוטשלק ואדם טננבאום , ירושלים : מאגנס . סארטר , ז ' . פ . ( . ( 1988 האקזיסטנציאליזם הוא הומניזם , תרגם : יעקב גולומב . ירושלים : כרמל . פואה , ע ., דורון , מ ., ידין , א . ( , ( 2006 חשיפה ממושכת : המדריך לטיפול בהפרעה פוסט טראומטית , המרכז לפיתוח משאבי התמודדות . פראנקל , ו . ( , ( 1980...  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ