האדם ה'קוסמי' )מיקרו-מקרוקוסמוס( על <sup>- </sup>פי א' קירכר 1678