מפתח המקומות

אדום 123 אדסה ( אורפה ) 100 אום – א – ראסאס 304 אור – כשדים 21 איטליה 338 , 271 - 265 , 239 איסלנד 120 אירופה 295 , 112 , 53 אלכסנדריה , 26 , 25 , 21 , 17 , 15 , 13 , 10 , 2 , 121 , 116 , 113 , 107 , 99 , 78 , 68 - 67 , 28 , 220 - 219 , 213 , 202 , 142 , 125 , 124 , 292 , 290 , 283 , 267 , 236 , 223 - 222 337 , 295 - 293 אנגליה 338 אנטיוכיה 295 , 290 , 219 , 50 - 49 אסיה הקטנה 10 אפרודיסיאס 98 אפריקה 202 , 123 , 35 ארבאל 270 ארם צובה 80 ארה " ב 293 , 283 ארץ – ישראל , 59 , 57 , 53 , 44 , 26 , 22 , 10 , 254 , 239 , 236 , 222 , 220 , 218 , 180 , 144 , 304 , 284 - 280 , 273 , 270 - 265 , 263 , 260 336 , 308 אשקלון 289 אתונה 337 , 292 , 283 , 267 , 213 , 99 בבל 263 , 239 , 236 , 96 , 73 , 16 , 10 בגדד 124 ביזאנץ 295 , 224 בית – אלפא 305 , 299 , 281 ביתר 23 בית – שאן 305 , 281 , 279 בראגה 42 בריטוס 219 גדרה 219 גליל 281 , 270 , 9 גוג ' ראט 70 ג ' ונדי – שאפור 248 גזר 239 - 238 גניסר 285 דלפי 73 דמשק 296 , 270 , 202 , 144 הודו , 292 , 251 - 248 , 124 , 123 , 122 , 120 308 - 307 חוסיפה 281 חמ...  אל הספר
מוסד ביאליק