נספח ב הקינה הקדומה ‘אז בחטאינו חרב מקדש'

הפיוט הקדום ‘ אז בחטאנו ' עוסק בגלגל המזלות , ויש מקום להניח שהיה נאמר לפחות באחד מבתי הכנסת בארץ – ישראל אשר בהם נחשפה תמונה או כתובת של גלגל המזלות . יש בכך כדי להראות כיצד מסבירה הקינה הכתובה את התמונה שבאבן . עיון בפיוט יביא מעט מטעמם של הפייטנים של פעם , פייטנים שהיו גם אסטרולוגים . הפיוט המובא להלן לקוח מתוך קינות לתשעה באב , נוסח אשכנז , כפי שהוציאם לאור דניאל גולדשמידט ( בתוספת מקפים ומתיחת קו מתחת לשמות המזלות ) : עד אנה בכיה בציון / ומספד בירושלים תרחם ציון / תבנה חומות ירושלים אז בחטאינו בארץ חברה – לה גם בכו במרד דגלי ישרון העתירו אבות וקול התור זרע קדש חשך השמש טלה ראשון יללה השמיע כוכב תאומים לארץ בקש חרב מקדש קשרה מספד שבטי יעקב חפו ראשם ואל כלא – שומע נשמע במרום לבשו שקים וירח קדר בכה במר – נפש שור במרומים נראה חלוק לנפול סרטן ובעונותינו וצבא השמים ואף מזלות וכימה וכסיל צעקו בנים ורועה נאמן וצבא השמים וכוכבים ומזלות על כי כבשיו כי על צוארנו כי דם אחים כי התעלפנו נשרף היכל נשאו קינה יזלו דמעה קדרו פניהם ולא ענה אב לא הטה אזן שק הושם כסותם אספו נגהם לטבח הובלו נרדפנו כלנו...  אל הספר
מוסד ביאליק