נספח א ספר יצירה מהדורת שחזור אסטרולוגית

1 שלשים ושנים נתיבות פלאות חכמה חקק יה ייי צבאות אלהי ישראל אלהים חיים אל שדי " רם ונישא שוכן עד וקדוש שמו " . ברא את עולמו בשלשה ספרים : בספר וספר וספר . 2 עשר ספירות בלימה , ועשרים ושתים אותיות יסוד : שלש אמות , ושבע כפולות , ושתים עשרה פשוטות . 3 עשר ספירות בלימה : מספר עשר אצבעות , חמש כנגד חמש , וברית ייחוד מכוונת באמצע במילת לשון ופה , ובמילת המעיר . 4 עשר ספירות בלימה : עשר — ולא תשע , עשר — ולא אחת עשרה . הבין בחכמה וחכום בבינה , בחון בהם , וחקור בהן , דע וחשוב וצור , והעמד דבר על בוריו , והשב יוצר על מכונו . ומידתן עשר שאין להן סוף . 5 עשר ספירות בלימה : בלום ליבך מלהרהר , בלום פיך מלדבר , ואם רץ ליבך — שוב למקום שיצאתה ממנו וזכור שכך נאמר : " והחיות רצוא ושוב " , ועל דבר זה נכרת ברית . 6 ומידתן עשר שאין להן סוף , נעוץ סופן בתחילתן ותחילתן בסופן , כשלהבת קשורה בגחלת . דע וחשוב וצור , שאדון יחיד והיוצר אחד , ואין לו שיני , ולפני אחד מה אתה סופר . 7 עשר ספירות בלימה , ומידתן עשר שאין להן סוף : עומק ראשית ועומק אחרית , עומק טוב ועומק רע , עומק רום ועומק תחת , עומק מזרח ועומק מערב...  אל הספר
מוסד ביאליק