5 מקומו של האסטרולוג

אחר שלקחתיך עמדי בדרך כה ארוכה והבאתיך לבית הכנסת , שאלה לי אליך : כלום אתה רואה שם דבר – מה נוסף ? האם לא נשמט דבר – מה מראייתך בהיותך בבית הכנסת ? לא ? אינך רואה ? עצום את עין ימין והבט , הרואה אתה ? עצום עתה את עין שמאל והבט , אולי תראה הפעם ? אהה … חששתי שכזה הוא מצבך . אני מייעץ לך שתלך לרופא אשר יבדוק את עיניך ויאמר לך , כך מתברר , כי הצדק השפיע על עין – ימין שלך ביום ראשון , וניכר על עינך השמאלית כי נכנסת בביתו של מאדים . לא הבנת ? תן דעתך לכך שרק איש שהוא משכמו ומעלה ניחן בראייה טובה , וכשואלים אותו ‘ מה בני מערבא , ירושלים תשנ " ט , עמ ' . 125 - 120 35 המרכזיות של תיאור העקדה בפסיפסים מעידה שיש לעקדה מקום מרכזי בתפילה . נהגו לומר את פרשת העקדה בכל יום , אך לא ברור מתי החלו במנהג זה . מלבד זאת , עקדת יצחק הייתה לאחד הנושאים המרכזיים בראש השנה , והיא מוזכרת בהושענות לסוכות ( ' למען איתן … למען בן הנעקד על עצים ואש ' ) . העקדה הוזכרה גם בסליחות מאוחרות יותר שכונו בשם ' עקדות ' . מעניינת במיוחד היא הדרשה בארמית שנספחה לתרגומים הארץ – ישראליים ( יונתן , ירושלמי וניאופיטי ) על ויקרא...  אל הספר
מוסד ביאליק