3 האל מנהיג את השמש

בעוד שהאל נראה לנביא עמוס על המזבח ( עמוס ט , א ) , או שתואר כבורא גם את השמש בסיפור הבריאה , היינו כרוך בקדושה או בבריאה , הרי שעתה , בפסיפס , תואר האל כמנהיג את השמש , כרכּב , כמנצח וכקיסר רומאי . העולם העתיק היה אכזרי , בו גבר החזק על החלש , והאל תואר כגיבור , כמו בדברי משה ( שמות טו , ג ) : ‘ ה ' איש מלחמה ה' שמו ' , וכך תיארו הנביא ( ישעיהו מב , יג ) : ‘ ה ' כגבור יצא כאיש מלחמות יעיר קנאה יריע אף יצריח על איביו יתגבר ' . בפסיפסים קיבל אותו האל הגיבור לבוש חדש ומעודכן , שהוא כעין פירוט לרעיון העתיק , ולמעשה כבר במקרא תואר האל כ ' רכב שמים' ( דברים לג , כו ) , או ‘ רכב בערבות ' ( תהילים סח , ה ) , וכן ‘ לרכב בשמי שמי קדם ' ( שם סח , לד ) . נמצא , אפוא , שתיאור האל כרוכב במרכבה אינו חדש כל כך , שהרי אם האל הוא גיבור וגם רוכב , הרי אין לך מרכבה גדולה וחשובה כמו השמש , והרכּב שמנהיג מרכבה זו הוא האל . אם מתוך התנ " ך נראה כאילו האל ברא את השמש ומאז אין לו חלק בה , הרי עתה מצטייר האל כמי שמוביל את השמש בדרך יום – יומית . ואכן , דומה כי אין זה מקרה כי מתקופה זו לערך , מן המאות הרביעית –...  אל הספר
מוסד ביאליק