2 אלוהים אנתרופומורפי

במרכז התמונה , כלומר במרכז הבניין , מצויה דמותו של אלוהים , ללמדך ‘ אין זה כי אם בית אלהים ' ( בראשית כח , יז ) . כזכור , מצויה הרצפה מול ארון קודש , כך שהתמונה בממד האופקי משלימה את המתגלה לצופה בממד האנכי : הבא לבית הכנסת רואה את אלוהים על הרצפה ואת ארון הקודש מולו , הארון שבו נשמרים דברי האל . לא , מובן שהליוס לא נשכח כאן , אך בסך הכול מדובר בדמות , והליוס , כמו דגמים אמנותיים אחרים , הגיע מתוך ספר דוגמאות פגני , והואיל וכתוב ‘ ויברא אלהים את האדם בצלמו בצלם אלהים ברא אתו ' ( בראשית א , כז ) , הרי כל דמות אדם יכולה לייצג את צלמו של אלוהים . S . Fine , ‘ Art in Liturgical Context of the Sepphoris Synagogue Mosaic ’ , E . M . Meyers 4 ed . ( , Galilee : Confluence of Cultures : Proceedings of the Second International Conference ( on the Galilee , Winona Lake , Indiana : Eisenbrauns , 1999 , pp . 227 - 237 5 על הקשר בין הלוח העברי לתלמי , ראה : א " א עקביא , ' לקויי המאורות ויסודות הלוח העברי ' , כנסת , י ( תש " ז ) , עמ ' . 243 - 229 הימצאותו של תלמי בין באי בית הכנסת — גם אם אפשר להט...  אל הספר
מוסד ביאליק