1 מצב המחקר

מאז גילויו של גלגל המזלות ברצפת הפסיפס בבית הכנסת בבית – אלפא לפני כשבעים שנה , ועד לגילוי הגלגל ברצפת הפסיפס בציפורי זה מקרוב , עוסקים החוקרים בשאלת המשמעות הדתית והאמנותית של רצפות אלו . חוסר ההתאמה , אם לומר על דרך ההמעטה , בין התמונה העולה מהפסיפס לבין תמונת העולם העולה מהספרות והתרבות של חז " ל — או לפחות כפי שתרבות זו תוארה על ידי החוקרים — גרם למחלוקת גדולה בהבנת היהדות בעת העתיקה . אין בדברים שלהלן כדי לתת פתרון מקיף לשאלה התרבותית הכוללת , כי אם להתמקד בשאלת גלגל המזלות בלבד . בדיון על שאלת הזהות הרוחנית של המתפללים שעמדו על רצפות פסיפס אלו , שכחו החוקרים , לפי שעה , את המשמעות האסטרולוגית של איורי גלגל – המזלות , כמו גם אחיזתם של איורים אלו במציאות היום – יומית , וכתוצאה מכך חסר העיקר מן הספר . כדוגמה לכך , על דמותו של הליוס , אל השמש , המוצגת במרכז הגלגל התמקדו כמה מחקרים , אך אין בהם דבר על גלגל המזלות והאסטרולוגיה המיוצגת בו . להבדיל , יש מי שחוקר , ובצדק , את בית הכנסת כ ' תפאורה ' של התפילה , ומקדיש דיון לסימבוליקה 1 לסיכום הממצא הארכאולוגי והאמנותי , ראה : א " ג שטרנברג...  אל הספר
מוסד ביאליק