9 האם אנו יודעים את שמו של מחבר ספר יצירה?

אחר הדברים האלו הכול היה ברור חקור ומלובן , כל כמה שהשיגה ידי , וסבור הייתי כי עתה אנו יודעים כמעט כל מה שאפשר לדעת על מחבר ספר יצירה , הכול — חוץ משמו . ברם , שאלת שמו של המחבר לא הטרידה את מנוחתי , שכן לשם יש חשיבות 173 הקשרים בין טבריה לאנטיוכיה מתגלים היטב בקשרים שבין הפילוסוף ליבניוס מאנטיוכיה ובין נשיא היהודים בטבריה , שכן ליבניוס לימד את בנו של הנשיא והתכתב עם הנשיא ( או הנשיאים ) בשנים 393 - 388 לספירה . ייתכן שגמליאל בנו של הלל השני למד אצלו , וייתכן שהיה זה יהודה בנו . כלומר , העילית האינטלקטואלית בטבריה ספגה פילוסופיה הלניסטית באמצעות קשרים עם פילוסוף מזרחי שישב בסוריה . 174 לעניין מקומם של המחברים , הושארה כאן ' עמדת – מילוט ' מן הטעם הפשוט שאטמוספירה תרבותית אינה מתפוגגת בחומות העיר . כלומר , חמת – טבריה או אחת ה ' שכונות ' הסמוכות לה ( כגון מעון או כפרא , שממנה בא ר ' פנחס ) יכולה אף היא להתאים לכל האמור לעיל . על סביבתה של טבריה , ראה : ש ' קליין , ארץ הגליל , מהדורה שנייה , ירושלים תשכ " ז , עמ ' . 120 - 113 175 חילוק בין טבריה לירושלים : כאשר תעיין בתולדותיה של ירושלים...  אל הספר
מוסד ביאליק