8 מחברי ספר יצירה וברייתא דמזלות: זמנם ומקומם

שאלת זמנו של ספר יצירה הייתה לסלע המחלוקת בין חוקרים שונים , כפי שהוער על כך לא פעם לעיל . עם זאת , נראה כי למחלוקת זו באו החוקרים מתוך שהזניחו נושאים אחדים בספר יצירה — כגון המתמטיקה והאסטרולוגיה — והתמקדו בתחום אחד בלבד : הבלשנות . 130 ולא זו בלבד שהחוקרים צמצמו את ראייתם לתחום הבלשני ( וזאת אף מבלי שניסו להכיר את הבלשנות ההלניסטית שהערבים ירשו ממנה ) , אלא גילו להט 129 יוער כאן בקצרה כי קריאה ספרותית רגישה מצריכה לא רק ידע בפסיכולוגיה , כי אם גם באסטרולוגיה . חוקר מודרני ופסיכולוג אשר ירד לשורשי נפשו של קהלת הגיע למסקנה כי קהלת ניחן גם באישיות רצחנית , וכל זאת מפני שקהלת קבע ' עת להרוג ' ( ראה : F . Zimmermann , The . ( Inner World of Qohelet , New York : Ktav Publishing House , 1973 , pp . X , 142 ראשית ייאמר כי האומר להרוג אינו בהכרח בעל אישות רצחנית , שהרי גם הפסיכולוג עצמו יסכים שהעקרון ' הבא להרגך השכם להרגו ' אינו נובע מאישיות רצחנית , מה עוד שקהלת אומר עוד הרבה דברים אחרים , ואין להיתפס לאנטונים אחד מבלי לעיין באחר ( אלא שהחוקר לא היה מודע לבעיית האנטונימים ) . ואולם , הכשל ב...  אל הספר
מוסד ביאליק