7 מחברי ספר יצירה וברייתא דמזלות: הערכה משווה

אין זה מקובל בהיסטוריוגרפיה המודרנית לתאר אישיות היסטורית אחת בהשוואה לאישיות היסטורית אחרת . כך , למשל , לא תמצא היסטוריון הכותב על ר ' יוחנן בן זכאי , למשל , בהשוואה לר ' עקיבא . יהיה זה נואל , אם לא מעבר לכך , להשוות בין מי שהציל את עצמו ואת תורתו מתחת לחרב המתהפכת , לעומת תלמיד תלמידו שהכניס את ראשו מתחת לחרב זו . לעתים נמצא מי שמשווה אישיות היסטורית אחת לאחרת , אך ניכר מכתיבתו וממטרותיו שאין הוא היסטוריון , אלא מגמתו שונה בתכלית ( הגם , כמובן , שאין בה כל פסול ) . ואולם , היה זה ההיסטוריון פלוטארכוס הרומאי אשר כתב לא מעט בסגנון השוואתי מעין זה : פלוני לעומת אלמוני , 121 משל היו שתי קבוצות כדורגל . בשיטה זו מחדדים את ההבדלים בין שני אישים , ומה שלא רואים במבט מעמיק על אחד , ניכר במבט מעמיק על שניהם . 122 ובכן , להלן ניסיון לסכם את השוני בין האישים השונים בהתאם ליכולתם המוכחת בתחומי הידע השונים בהם עסקו ( 10 — הצטיינות ; — 9 טוב מאד ; — 8 טוב ; — 7 בינוני ; — 6 מספיק ; — 5 בלתי מספיק ; — 4 נעדר מן הלימודים ) : לקביעת מקום חיבורה של פסיקתא רבתי על סמך אחד המדרשים האסטרולוגיים שהובאו ...  אל הספר
מוסד ביאליק