6 מקומה של ברייתא דמזלות: ארץ–ישראל (דחיית הפתרון האיטלקי)

. 5 מנקודת הראות של הבלשנות החישובית אפשר להראות כי קיים פער של ממש בין ברייתא דמזלות ובין ספר חכמוני שחיבר שבתי דונולו . 112 השוואה זו מגלה כי מי שכתב חיבור אחד לא כתב את החיבור האחר . בבלשנות חישובית משווים את אורך המשפט , את השימוש במילות – עזר , כמו גם שימוש באוצר מילים , שימוש בפעלים , מקום המילים במשפט , שימוש בשמות – מספר , ועוד . והנה , אפשר להביא שתי דוגמאות לשוני בין שני החיבורים : 1 ) ציטוט פסוקים ; 2 ) שימוש במילים יחידאיות ( . ( Hapax Legomena ראשית , יש פער גדול בין מספרם הרב של הפסוקים המצוטטים בחכמוני ( משל היה דרשן ) , לעומת מיעוט ציטוטים בברייתא דמזלות ( סגנון ספרותי בעל אופי ‘ יהודי ' ) . בנוסף לכך , הרי שיש שוני רב גם במספר המילים הבודדות בשני החיבורים ( מיעוט בברייתא דמזלות לעומת מספר גדול מאוד בחכמוני ) . 113 . 6 קיימת סתירה בין ברייתא דמזלות לבין ספר חכמוני באשר לתפקיד הירח והשפעתו על העולם . לפי ברייתא דמזלות הלבנה אחראית על ‘ מפתחי שמים וארץ ' , ואילו לפי ספר חכמוני ( עמ ' 67 ) אחראית הלבנה גם על החן ועל הפירות , הוא המינוי של נוגה לפי ברייתא דמזלות . כלומר , ג...  אל הספר
מוסד ביאליק