4 מחבר ברייתא דמזלות: אסטרולוג

אצל מחבר ברייתא דמזלות לא תמצא דיון נפרד באסטרונומיה ובאסטרולוגיה , שכן אצלו , כמו אצל כל האסטרונומים הקדומים , הנתונים הקוסמוגרפיים – מתמטיים ומשמעותם לבני האדם משמשים בערבוביה . כיוון שכך , יובאו כאן שלושה עניינים אסטרולוגיים שונים מתוך משנתו של מחבר ברייתא דמזלות , כולם משובצים בתוך הדיון האסטרונומי . כך , למשל , במהלך הדברים מחלק המחבר את המזלות ל 'ארבעה טריגונין ' , היינו קבוצה בת שלושה מזלות הנחשבים כאחת , אשר חלוקתה מבטאת את יחסי הזיקה בין המזלות השונים . המזלות מצוינים על פי מקומם היחסי : מזרח , דרום , מערב , צפון , ואפשר לראות חלוקה זו , למשל , בבית הכנסת של בית אלפא . כל ‘ משפחה ' של מזלות היא בעלת תכונות שוות מבחינת היסוד והמין שלהן , כדרך עולם החשיבה היווני : בלימודי שפה זרה . תן דעתך שלא להחליף בין לשון פעילה או רדומה עם לשון עשירה לעומת לשון דלה . לשון עשירה היא שימוש בריבוי של גוונים וצורות ( גם ' חריגות ' , פעלים וניבים ) , ודיברו בה הנביאים , ואילו לשון דלה היא לשון של מי שלא למד להשתמש בלשון די צורכו . בלשון דלה לא רק אוצר המילים דל , אלא אף אוצר המושגים ויכולת ההפשטה...  אל הספר
מוסד ביאליק