3 מחבר ברייתא דמזלות: אסטרונום

קודם שיוסבר ההיבט האסטרולוגי של החיבור , הנה קיצור העניין האסטרונומי , שהרי האסטרולוגיה מתפרנסת מן האסטרונומיה , ולא להפך . ובכן , לאחר שהמחבר פותח במבוא דתי קצר , ומסביר על המזלות בקיצור , מביא הוא דברים חדשים ( ביחס לכל הכתוב עד כה ) , בקובעו קשר מסוג חדש בין המזלות לבין לוח השנה . כותב הוא כך : מזל המשמש בשעת הזרע — אינו משמש בשעת הקציר , והמשמש בשעת הקציר — אינו משמש בשעת הזרע , והמשמש בשעת ימות החורף — אינו משמש בשעת ימות הקיץ , והמשמש בימות הקיץ — אינו משמש בימות החורף , והמשמש בימות החום — אינו משמש בימות הקור , [ והמשמש בימות הקור — אינו משמש בימות החום ] . וזה הוא סדר תשמישן : חצי מאזנים , עקרב וחצי קשת — אלו משמשין בימות הזרע , ששים ואחד יום , הן וצבאותיהן גדודיהן וחילותיהן . חצי קשת , גדי וחצי דלי — אלו משמשין בימות החורף , ששים ואחד יום , הן וצבאותיהן גדודיהן וחילותיהן . 10 לראשית דברי ברייתא דמזלות יש מקבילות : תוספתא תעניות א , ז , מהד ' ליברמן , עמ ' ; 325 בראשית רבה לד , ח מהד ' תיאודור אלבק , עמ ' : 323 - 322 ' רבי \ רבן שמעון בן אלעזר \ גמליאל משם ר ' מאיר , וכן היה ר...  אל הספר
מוסד ביאליק