1 תולדות המחקר הקצר

לא היה מזל לברייתא דמזלות . הטקסט התפרסם , כאילו בחשאי , ואף אלו שהתיימרו לדון באסטרולוגיה היהודית בעת העתיקה לא זכרו אותה וישכחוה . את כתב – היד שהתגלה בגניזה פרסם הרב שלמה אהרן ורטהימר , הוא , ככל הנראה , הראשון שפרסם טקסטים מתוך הגניזה , והחיבור עצמו כלול כיום באסופת ‘ בתי מדרשות ' . עד היום , רק גב " ע צרפתי ייחד מחקר לחיבור זה , אלא שאף מחקר חשוב זה , מחקר שבלעדיו אין לזוז באסטרולוגיה ביזאנטית , נתעלם מן העין , ואלו שהיו ממונים לשמור על כל אוצרות בית ה ' , ומזלות בכלל זה , לא עשו מלאכתם נאמנה .  אל הספר
מוסד ביאליק