פרק ג ברייתא דמזלות ועניינים יצירתיים נוספים

חמשה דברים חביבין לפני המלך קדוש ברוך הוא יותר ממעשה שמים וארץ , ואלו הן : ישראל והמילה ובית המקדש וירושלם וישוב ארץ ישראל . ברייתא דמזלות תחילתו של פרק זה מוקדשת לברייתא דמזלות , אך המשכו וסופו נוגעים לחיבור זה ולספר יצירה כאחת , ויש בו תוספת הרחבה בעניינים יצירתיים , היינו — בלשון דו – משמעית — מחקר נוסף המתייחס לספר יצירה והעלאת כמה רעיונות חדשים שנוצרו במהלך הדיון . ברייתא דמזלות היא חיבור לא ארוך העוסק באסטרונומיה , במזלות ובאסטרולוגיה . החיבור אינו ארוך , ויש לו חשיבות הן כעומד בפני עצמו , והן כנקודת – תצפית על ספר יצירה בפרט , ועל אסטרולוגיה יהודית בכלל . לעומת מחבר ספר יצירה , שהיה חדשן בדעותיו ועצמאי בניסוחיו , היה מחבר ברייתא דמזלות אדם שונה לגמרי , למעט בנושא אחד : שניהם התעניינו במזלות . בשעה שמחבר ספר יצירה , גילה ידע מקצועי ומדעי בתחום מסוים של הקוסמולוגיה , הרי מחבר ברייתא דמזלות גילה ידע מקצועי בתחום קרוב , אך שונה קמעא , ובחיבורו ניכר שהיה בבחינת ‘ מאסף לכל המחנות ' . ברם , גורלם של שני ספרים אלו היה שונה בתכלית , שוני הניכר גם בתחום הקרוי ‘ תולדות המחקר ' . בספר יצירה...  אל הספר
מוסד ביאליק