10 מקור השכלתו של מחבר ספר יצירה

עם סיכום מפעלו של מחבר ספר יצירה בשדה המדע , ועם בירור ‘ הפרופיל האקדמי ' שלו , דומה כי אפשר עתה לבחון את מקורות השכלתו , מקורות בתחום העיוני והגאוגראפי הסיום של ספר קהלת ( ' סוף דבר , הכל נשמע את האלוהים ירא ואת מצותיו שמור כי זה כל האדם ' ) , צועק לשמים ואומר : לא מידי קהלת יצאתי , ואלו הראיות לכך : 1 ) הסיום עומד בסתירה גמורה לדברי המחבר ביחס לטיבו של האדם , ואולי גם ביחס לטיבו של האל , היינו שהשורה התחתונה — תרתי משמע — אינה ממין העניין שנדון עד כה ; 2 ) הנזילות הטקסטואלית המתגלה במיקום הפסוק ( יתק " ק סימן ) . פסוק זה יצא מידי ' העורך ' או התלמיד שהכשיר את הספר לבא בקהל , היא הבעיה שהתמודדו עמה גם התנאים . כיוון שהגענו לענייני ' הדרן עלך ' יצויין כי תופעות מעין אלו ידועות מספרים נוספים , ולא כאן המקום לדון בכך . ראה עוד : י " ש שפיגל , ' מנהג הקריאה המתיחס לסימן יתק " ק ' , ד ' רפל ( עורך ) , מחקרים במקרא ובחינוך מוגשים לפרופ ' משה ארנד , ירושלים תשנ " ו , עמ' . 187 - 171 509 בזאת נפרדים אנו מאברהם אבינו , ודומה כי לאור כל מה שנאמר עד כה הן עליו והן על אברהם אבן עזרא מתברר עד כמה ...  אל הספר
מוסד ביאליק