9 גיבורו הרוחני של מחבר ספר יצירה: אברהם אבינו

על מנת להשלים את הבנת עולמו הרוחני של מחבר ספר יצירה , ראוי לעיין בפסקה המסיימת את ספר יצירה ובדרך שהמחבר מצייר את אברהם אבינו . אף פסקה זו מדגימה יפה כי למרות העברית הפשוטה והניסוח החד – משמעי , לא הכול ירדו לסוף דעתו של המחבר . לאחר הצגת התורה המדעית של מחבר ספר יצירה , 484 בסופו של החיבור , כותב המחבר כך ( 485 : ( 61 483 דוגמה נוספת ל ' שחזור ' מעין זה אפשר לראות בעמדתו של מחבר ספר יצירה בעניין הבלשנות ( ובייחוד בעניין שאלת השפה הטבעית או ההסכמית ) , השקפות שאינן מפורשות בחיבור . עם זאת , בהקשר זה יצוין כי היו שקשרו את מחבר ספר יצירה לכישוף , ולכך יש להתנגד נמרצות . 484 ניכר כי דברי ' האגדה ' נאמרו כסיום מכוון לספר ( שלא כדברי האומר כי אך באופן מקרי נזכר עניין זה כאן ) , כדרך שדברי אגדה מובאים בסיומם של פרקי המשנה ( ובתלמודים ) , וכדרך מורה שלאחר שייגע את תלמידיו בחומר הלימודים משמיע הוא להם דברים רכים ומשמחי – לב בסיום לבל יעיק עליהם תלמודם . ראה : ד ' נוי , ' הסיומים האגדיים במסכות המשנה ' , מחניים , נז ( תשכ " א ) , עמ ' . 59 - 44 כך במשנה , והרי גם בסיום פרק ג ' בתלמוד הבבלי מגי...  אל הספר
מוסד ביאליק