7 מחבר ספר יצירה: מיסטיקן

ליסודות המיסטיים הקיימים בחיבורו . מבחינות מסוימות דומה הדבר לנטייה של אותם מקובלים שראו ברמב " ם מקובל . 367 ובאמת , הבעיה העיקרית כאן היא בחשיבה הדיכוטומית , זו הרואה את העולם מתואר בשחור ולבן : מים — יבשה , שמים — ארץ , הם האנטונימים שעליהם הוער לעיל , וממילא מגיעים אנו לחלוקה : פילוסוף ( איש – מדע ) — מיסטיקן . דרך חשיבה זו מייצגת את דפוסי חשיבתו הלשונית של ילד , כי עוד בטרם ידע לדבר הוא מודע לטוב ולרע , לחום ולקור , וכן הלאה . 368 גם בפרשת הבריאה יש מספר לא קטן של ניגודים ( שבטעות כונו ‘ בינאריים ' , ואינם אלא אנטונימים ) , 369 ועוד סממני לשון בעלי אופי ‘ ילדותי ' , 370 וגם לגבי פרשה זו נחלקו הדעות : יש חוקרים הטוענים כי תיאור הבריאה מדעי באופיו , כלומר כפי שהם מבינים את המדע בעולמם 2 ) האסטרונומיה הפתולמאית התגלתה כשגויה ; 3 ) מתוך ראיית האסטרולוגיה כחסרת – ערך מדעי הוסק שחקירת תולדות תורה זו אינה ראויה ; 4 ) עד כה לא נחקרה האסטרולוגיה הרפואית בזיקתה ליהודים ; 5 ) השינוי בגישה המילונאית ( ושיעבודה לדרך המילונאות הערבית ); 6 ) המילים הייחודיות לספר ( בלימה , עומק ועוד ); 7 ) לפני ...  אל הספר
מוסד ביאליק