6 מחבר ספר יצירה: פילוסוף (=פיזיקאי)

כאמור לעיל , מחבר ספר יצירה היה מדען , מתמטיקאי במובהק , אסטרונום , אסטרולוג ( בדגש על אסטרולוגיה רפואית ) ובלשן . ואולם , נעלה מכל ספק כי אדם שעסק בנושאים אלו בעת ההיא למד גם פילוסופיה , שהרי הפילוסופיה נחשבה לאם המדעים כולם , היא השורש , וכל תחומי הידע האנושי נחשבו לנובעים משורש זה . ואכן , בקלות יתרה אפשר להראות כי מחבר ספר יצירה למד פילוסופיה , ואף היה תלמיד המחכים את רבותיו , והיה לו מה לחדש בכמה תחומים . מחבר ספר יצירה עסק בפיזיולוגיה של ההכרה , או בתורת החושים , בתורת החומר והיסודות ובתורת הבריאה ( מרחב וזמן ) , ובכך הוא מראה את רב – גוניותו המחקרית כמו גם את השכלתו האקדמית המעמיקה . היה זה יוסף דן אשר העיר על כי במשך תקופה בת כמאתיים שנה ‘ שימש חיבור זה אבן יסוד בתפיסה המדעית של המציאות על ידי הראציונליסטים היהודים בין המאה העשירית למאה השתים עשרה ' , 269 ועל גישה מדעית מעין זו אין אלא לענות אמן , ולחזקה בחיזוקים נוספים . חושים מחבר ספר יצירה פורס את תורתו ביחס לחושים . כבר הפילוסופים הקדם – סוקראטים החלו לדון בחושים , ובהם לאוקיפוס מאבדרה ( לערך בשנת 500 לפנה " ס ) , ותלמידו ד...  אל הספר
מוסד ביאליק