4 מחבר ספר יצירה: אסטרולוג–רפואי

כאמור , כבר לפני למעלה ממאה שנה הציג אברהם עפשטיין את הגילוי כי מחבר ספר יצירה היה אסטרולוג , אך יתר העוסקים בספר יצירה לא שתו לבם לכך , כנראה בשל התדמית הגרועה של האסטרולוגיה , גם בין גדולי החוקרים . הללו קיימו בכוכבים ובמזלות את מצוות ‘ והתעלמת מהם ' . ברם , קודם שיתברר יחסו של מחבר ספר יצירה לאסטרולוגיה , חובה להבהיר — עניין שלא הודגש עד כה — כי מאז העת העתיקה ועד לימי הביניים והמהפכה המדעית במאה השבע – עשרה , נחשבה האסטרולוגיה ענף מדעי , גם אם נחלקו המדענים אם לשייך מדע זה לאסטרונומיה או לפיזיקה . כלומר , הדיון בפרק זה יוצא מנקודת הנחה לפיה מחבר ספר יצירה לא עסק בעניין חריג או משונה ( בוודאי שלא מאגי ) , כי אם באחד מתחומי המדע בעת העתיקה . ובכן , באשר לאסטרולוגיה , מחבר ספר יצירה עוסק רבות במזלות , ולמעשה חלקה היחסי של האסטרולוגיה בתוך הספר הצנום הזה גדול יותר מאשר בספרות העברית 67 אך אופיינית היא העובדה כי המחבר חידש את ' תלי ' ( בעברית , אחר שנטלה מן הסורים ) , כלומר החידוש הוא בתחום הטרמינולוגי , תופעה המאפיינת את עבודת המדען , אך תחומה הוא בלשני , ובתחום זה הצטיין המחבר כפי שהע...  אל הספר
מוסד ביאליק