2 מחבר ספר יצירה: מתמטיקאי

חישובית . נמצא , אפוא , שהמתמטיקה נצרפה בכור האסטרולוגיה , ושתי אלו חברו אל הבלשנות . לסיכום הרקע המתמטי של מחבר ספר יצירה יוצגו כאן נתונים הלקוחים מן הספר , אשר מתוכם ניכר העיסוק במתמטיקה ( בסדר הירארכי יורד ) : פסקה : 40 הסבר מהי ‘ עצרת ' באמצעות טור של מספרים המתקבל מחישוב הסדרה : 5040 , 720 , 120 , 24 , 6 , 2 ( ובסיוע של לשון מקצועית ) . פסקה : 18 פתרון תרגיל בתורת הצירופים . פסקאות , 46 - 44 , 39 - 37 , 26 , 22 , 19 , 18 ועוד : חלוקת 22 האותיות בשפה העברית לשלוש קבוצות , כאשר מספר האותיות בקבוצות שונה : , 12 , 7 , 3 מספרים העשויים בטור חשבוני . פסקה : 47 תיאור מדעי של צלעות של קובייה . סוף דבר , דומה שברור עתה לגמרי כי מחבר ספר יצירה כתב אלגברה ( שלימים כונתה סינקופטית ) בעברית , תחת השפעתם של מתמטיקאים יוונים הלניסטים , כגון פאפוס ודיופאנטוס , והוא ידע , ככל הנראה , גם גאומטרייה של המרחב ( תחום הכרחי למדי 49 שים לב לשוני שבין התרגילים . התרגיל של ר ' אברהם אבן עזרא הוא ' שבלוני ' , וגם אם הוא חידוש בשפה העברית , הרי ניכר עליו שהוא בא מבית המדרש האסטרולוגי – מתמטי ההלניסטי ( שהרי ...  אל הספר
מוסד ביאליק