פרק א אסטרולוגיה עתיקה למתחילים

השמים מספרים כבוד אל ומעשה ידיו מגיד הרקיע תהילים יט , ב בספר זה יידונו אסטרולוגיה ומדעים אחרים בין היהודים בשלהי העת העתיקה , תקופה המתחילה עם חדירת התרבות ההלניסטית לארץ – ישראל עם כיבושה של הארץ על ידי אלכסנדר הגדול , ומסתיימת עם כיבושה של הארץ על ידי הערבים במאה השביעית לספירה . קרוב לאלף שנים חיו יהודי ארץ – ישראל בחסות התרבות ההלניסטית , תחת כובש זה או אחר , והיו חשופים לעולם התרבות ‘ המערבי ' , העולם שממנו הנץ המדע . אין צורך לברר עתה מהו מדע בעולם העתיק , כיצד בוצע , ומי היו חכמיו . החשוב לדיון עתה הוא כי מדע זה כלל תחומים מגוונים , ואחד מהם היה אסטרולוגיה . כן , היה זה תחום מדעי , ותחום זה יעמוד במרכז הדיון של הספר להלן . ולא רק אסטרולוגיה תידון כאן , אלא גם מדעים נוספים , אשר יתבררו במהלך הדיון , וכל זאת בזיקה לפעילותם של היהודים לתחומים אלו . חובה להודות כי לא בלב קל הוכנסו המילים ‘ ומדעים אחרים ' לכותרת הספר . מן הכותרת משתמע כי האסטרולוגיה הייתה מדע , וברי לי שלא הכל יסכימו להכיר באסטרולוגיה כמדע , היום או לפני אלפי שנים . יתר על כן , זיקת היהודים למדע בעולם העתיק רחוקה מל...  אל הספר
מוסד ביאליק