הקדמה

ההיסטוריה של המדעים הוא מדע בפני עצמו , ואחד מהיותר מעניינים וחשובים שבכולם . גוראנג ' ה נאת ' באנרג 'י ( חכם הודי ) ספר זה נתחבר בשנים תשנ " ח ותשנ " ט . בשלהי תשנ " ט הוגש הספר לשיפוט אקדמי בפעם הראשונה , וכמה שנים חלפו עד שהתברר לי כי התקבל לדפוס ( כבר שנה קודם לכן ) . מאז כתיבתו הראשונית , עבר הספר גלגולים שונים , והתארך תהליך הכשרתו לדפוס . ככל שהשתהה הספר , כך הלך וגבר עליי נטל ההתייחסות לספרים חדשים , מה עוד שגם ספרים ישנים אמרו : ‘ דורשנו ' , בבחינת : לא עשיתי די . ריבוי הנושאים הנדונים בספרי עמדו לי לרועץ באשר לעדכונו של הספר , ועם הקורא הסליחה . מטרתו הראשונית של ספרי הייתה לבחון תחומים שונים בספר יצירה , אשר חלקם לא נדון עד כה . ספרי לא נועד לסקור את תולדות המחקר והפרשנות של ספר יצירה עד כה . לפיכך מתקדם הדיון בספר בהתאם לנושאי – מחקר שונים , ולא בהתאם לחוקרים . תולדות המחקר בספר יצירה לא נדונו , וממילא לא התבררו באופן שיטתי , תרומותיהם של חוקריו של ספר יצירה , החל מרב סעדיה גאון וכלה במלומדי זמננו . עשרות פירושים נכתבו עד כה על ספר יצירה , ורובם כלל לא הוזכרו בספרי . דיון ב...  אל הספר
מוסד ביאליק