תוכן העניינים

הקדמה יא פרק א אסטרולוגיה עתיקה למתחילים 1 1 הרופא – האסטרולוג 10 2 אברהם אבינו : רופא – אסטרולוג 22 3 האסטרולוגיה בין התנאים והאמוראים 28 4 יהדות ואסטרולוגיה : תאולוגיה ודרשנות 41 פרק ב ספר יצירה : אסטרולוגיה , מתמטיקה ובלשנות טבעית 61 1 ספר יצירה : תולדות המחקר 61 2 מחבר ספר יצירה : מתמטיקאי 66 3 מחבר ספר יצירה : אסטרונום 78 4 מחבר ספר יצירה : אסטרולוג – רפואי 83 5 מחבר ספר יצירה : בלשן 115 6 מחבר ספר יצירה : פילוסוף ( = פיזיקאי ) 143 7 מחבר ספר יצירה : מיסטיקן 172 8 מחבר ספר יצירה : נומרולוג 186 9 גיבורו הרוחני של מחבר ספר יצירה : אברהם אבינו 205 10 מקור השכלתו של מחבר ספר יצירה 213 11 ספר יצירה וספר אסף הרופא 225 פרק ג ברייתא דמזלות ועניינים יצירתיים נוספים 234 1 תולדות המחקר הקצר 235 2 מחבר ברייתא דמזלות : איש מדע 235 3 מחבר ברייתא דמזלות : אסטרונום 237 4 מחבר ברייתא דמזלות : אסטרולוג 244 5 מחבר ברייתא דמזלות : דרשן ובעל הגדה 261 6 מקומה של ברייתא דמזלות : ארץ – ישראל ( דחיית הפתרון האיטלקי ) 265 7 מחברי ספר יצירה וברייתא דמזלות : הערכה משווה 271 8 מחברי ספר יצירה וברייתא דמזלות :...  אל הספר
מוסד ביאליק