אסטרולוגיה ומדעים אחרים בין יהודי ארץ-ישראל

ה נ ח י ה ל ב י צ ו ע : צלם את התמונה שלוש פעמים , חתוך את שלושת הגלגלים : הקטן , הבינוני והגדול , צור פתח במרכז הגלגלים , והשחל אותם על ציר כדי שיסובו קדימה ואחורה . הרי לך תמציתו של ספר היצירה . בתקופות ההלניסטית – רומית והביזאנטית מוסד ביאליק • ירושלים מאיר בר – אילן אסטרולוגיה ומדעים אחרים בין יהודי ארץ – ישראל בתקופות ההלניסטית – רומית והביזאנטית מאיר בר – אילן אסטרולוגיה ומדעים אחרים בין יהודי ארץ – ישראל בתקופות ההלניסטית – רומית והביזאנטית מאיר בר – אילן  אל הספר
מוסד ביאליק