ג. מחקרים, ביוגרפיות, ספרי זיכרונות

אביזהר מ ' ( עורך ראשי ) , עכשיו או לעולם לא : דיוני מפא " י בשנה האחרונה למנדט הבריטי , מבואות ותעודות , בית ברל . 1989 אהרונובה מ ' , ההיגיינה של חיי האשה לתקופותיה , תל - אביב . 1957 אופלטקה י ' , הסטאטוס המקצועי של המורה , ירושלים . 2009 אופק א ' , ' “ בזכותם של קטנטנים ' , תרומתו של שאול טשרניחובסקי לספרות - הילדים " , ספרות ילדים ונוער , שנה שתים - עשרה , חוברת א ( מה ) , ( תשרי תשמ " ו ) . אופק א ' , ספרות הילדים העברית , 1948 - 1900 ב , תל - אביב . 1988 אטינגר ש ' , תולדות ישראל בעת החדשה , תל - אביב . 1969 אלבוים - דרור ר ' , “ נשים באוטופיות הציוניות " , קתדרה , 66 ( טבת תשנ " ג ) , עמ' . 143 - 111  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ