ב. עיתונות

עיתונות יומית : הבוקר , למרחב , על המשמר , דבר , הארץ , מעריב , ידיעות אחרונות , פארווערטס ירחונים : איתנים , הפועל הצעיר , דבר הפועלת  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ