א. תיעוד

ארכיון ציוני מרכזי : חטיבת ארכיונים אישיים , ארכיון ד " ר טובה ישורון - ברמן , A 516 ארכיון המשפחה באדיבות הנכדה סיגל גוטרזון ארכיון עיריית תל - אביב מכון לבון – ארכיון לתולדות תנועת העבודה : , IV 243 - 3 - 138 , IV 243 - 3 - 140 פרוטוקולים קופת חולים ומשרד הבריאות אלרואי ג ' , “ נשים בארץ ישראל בתקופת המנדט : היבטים דמוגרפיים " , בתוך : א ' כתבן , מ ' מרגלית ור ' הלפרין - קדרי ( עורכים ) , חוקה אחת ומשפט אחד לאיש ולאישה , רמת גן תשע " א , עמ ' . 114 - 87 אשכול ל ' , בחבלי התנחלות , תל - אביב . 1958 אשכנזי ש ' , “ רופאות יהודיות מפורסמות " , מחניים , קכג ( תש " ל ) . ארז י ' , “ תקופת העלייה השלישית " , בתוך : י ' ארז ( עורך ) , ספר העלייה השלישית , תל - אביב . 1964 בלס ש ' , המעברה , תל - אביב תשכ " ד . בנארי י ' , “ בתל - אביב הצעירה " , בתוך : י ' ארז ( עורך ) , ספר העלייה השלישית , תל - אביב . 1964 בן - ארצי י ' , “ האישה בראשית ההתיישבות בארץ ישראל ( , " ( 1914 - 1882 בתוך : י' עצמון ( עורכת ) , אשנב לחייהן של נשים בחברות יהודיות , ירושלים תשנ " ה . בן - ישראל ר ' , דיני עבודה ביש...  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ