רשימת הפרסומים של ד"ר טובה ישורון-ברמן בכתבי עת רפואיים

“ הרפואה" “ בעיות רפואיות בקליטת העלייה " , מאי . 1953 “ פני הרפואה בארץ – לאן ? " , כרך מ " ה , חוברת י ' ( נובמבר , ( 1953 עמ ' . 212 - 211 “ לבעיית הרופא הכללי והרופא המקצועי " , יולי . 1954 “ לעתידה של הרפואה המקצועית בארץ " , כרך נ " ב , חוברת א ' ( ינואר , ( 1957 עמ ' . 16 - 13 “ אין תחליף לרופא הכללי : לשאלת מקצוע הרפואה על פרשת דרכים " , כרך נ " ד , חוברת ג ' ( פברואר , ( 1958 עמ ' . 66 - 65 “ לבעיות דפוסי העזרה הרפואית ותכנון כוח אדם רפואי " , כרך ס ' , חוברת ה ' ( מארס , ( 1961 עמ ' . 155 - 154 “ על בעיות הרפואה הכללית " , כרך ס " ג , חוברת א ' ( יולי , ( 1962 עמ ' . 15 - 14 “ הרפואה הכללית ועתידה " , כרך ע " א , חוברת י " א ( דצמבר , ( 1966 עמ ' . 400 - 397 “ סיבות לדרישות האישה להפלה מלאכותית בגלל היריון בלתי רצוי " , כרך ע " ו , חוברת י' ( מאי , ( 1969 עמ ' . 456 - 452 “ דפים רפואיים" “ מבעיות הרפואה המקדמת בקופת חולים " ( ינואר - פברואר . ( 1945 “ על הפיקוח הרפואי של קופת חולים בבתי הספר של המרכז לחינוך ומצב בריאות התלמידים " , , 1945 עמ ' . 32 - 28 “ בעיות רפואיות בקליטת...  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ