ד"ר ישורון-ברמן מקבלת את פרס האגודה למלחמה בסרטן מידי אפרים קציר, נשיא המדינה, ;6.4.1978 במרכז: אליעזר שוסטק שר הבריאות