פרסים

1957 פרס כתב העת “ דפים רפואיים " על המאמר “ התחלואה ביישוב הוותיק ובקרב העולים החדשים אחרי קום המדינה " . הפרס ניתן לבעלי המאמרים הטובים ביותר שפורסמו ב " דפים רפואיים " בשנים 1955 ו - . 1956 נימוק לקבלת הפרס : “ תוצאות הניתוח האפידמיולוגי הן בעלות חשיבות רבה בעיקר בשטח מחלות הלב ומחזור הדם , והן מקבילות יפה עם תוצאות המחקרים הקליניים והביוכימיים שנעשו בזמן האחרון בשטח זה , הן בארצנו והן בעולם כולו . לא פחות חשובה היא העובדה שהמאמר הזה מצביע על האפשרויות הגדולות הצפונות בחומר הסטטיסטי הרב של קופת חולים אשר רק מחכה לעיבוד אפידמיולוגי " . 732 – 1969 ' פרס מאיר ' לשנת תשכ " ט על מפעל חיים ברפואה הציבורית בארץ 733 – 1977 מדליה של ותיקי האגודה למלחמה בסרטן ומייסדיה : “ לאות הוקרה והערכה על כל מה שעשית במשך שנים כה רבות אם להנחת יסודות למלחמה בסרטן בישראל ואם לקידומה ולטיפוחה " . 734 – 1978 פרס האגודה למלחמה הסרטן – 1986 ' יקיר קופת חולים ' 735 732 סיכום דברים מישיבת המליאה של המועצה המדיצינית , , 24 . 9 . 1957 אצ " מ , . A 516 / 1 733 " ד " ר ישורון - ברמן קיבלה הפרס ע " ש יוסף מאיר " , דב...  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ