תפקידים באקדמיה – באוניברסיטת תל-אביב

: 1986 – 11 . 12 . 1962 ראש הסקציה לרפואה כללית בפקולטה ללימודי המשך ברפואה – 1964 חברה במועצת הפקולטה לרפואה של אוניברסיטת תל - אביב 730 – 1968 חברה בוועדה לתכנון ההוראה למומחים Postgraduate Education – 1968 חברה בוועדת ההוראה של הפקולטה לרפואה – 1973 אחראית לסקציה לרפואה כללית במסגרת החוג לרפואת משפחה 731 723 יהושע רבינוביץ , ראש העירייה של תל - אביב , , 14 . 12 . 1970 אצ " מ , . A 516 / 1 724 ד " ר יוסף בורג , שר הסעד , , 19 . 5 . 1970 אצ " מ , . A 516 / 1 725 ד " ר יוסף בורג , שר הסעד , , 17 . 6 . 1970 אצ " מ , . A 516 / 1 726 א ' ידלין ( יו " ר ) אל מ " א קורץ , מנכ " ל משרד הסעד , ירושלים , . 13 . 12 . 1977 מודיע שד " ר ברמן נבחרה כנציגה . אצ " מ , ; A 516 / 2 א ' ידלין ( יו " ר ) אל מ " א קורץ , משרד הסעד , ירושלים , מודיע שד "ר ברמן נבחרה שנית , , 12 . 12 . 1973 אצ " מ , ; A 516 / 2 מ ' חזני , שר הסעד , , 9 . 1 . 1973 אצ " מ , . A 516 / 1 727 ו ' שם טוב , שר הבריאות , , 19 . 6 . 1973 אצ " מ , . A 516 / 1 728 א ' בקר מודיע לד " ר ברמן כי נבחרה על ידי הוועד המפקח , , 28 . 6 . 197...  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ