תפקידים ציבוריים

– 1942 חברה במועצת הפועלות ; נבחרה לאחת הסגניות 715 – 1946 חברה במועצה לביטחון בעבודה במחוז “ לוד " 716 – 1947 מזכירת הוועדה המדיצינית וחברה בוועדה להפסקת היריון 1947 – חברה בוועדה למתן קביעות לרופאים כנציגת המועצה המדיצינית 717 בשנות הארבעים והחמישים - חברה בוועדה לבריאות בבתי הספר וחברה בוועדה לעידוד הילודה בשנות השישים והשבעים – חברה בוועדה של רופאי הילדים לקידום הפדיאטריה בקופת חולים 718 – 1964 נציגת קופת חולים בוועדה ציבורית לתכנון ולהקמת בתי שיקום לחולים כרוניים 719 – 1966 חברה במועצת ההסתדרות 720 – 1968 חברה במועצה הציבורית למען הזקן 721 – 1968 נבחרה להמשך כהונה כחברה במרכז קופת חולים 722 – 1970 חברה במועצה “ למציאת פתרונות במכלול הבעיות הכרוכות בטיפול 715 “ הרכב מועצת הפועלות " , דבר , . 2 . 3 . 1942 716 " חודשה המועצה לביטחון בעבודה במחוז " לוד " , דבר , . 20 . 6 . 1946 717 ד " ר ביקלס , יו " ר הוועד הארצי של ארגון רופאי קופת חולים אל מרכז קופת חולים , , 30 . 9 . 1947 אה " ע , . IV - 243 - 4 - 500 718 ועדת רופאי הילדים אל ישורון - ברמן , , 2 . 2 . 1970 ארכיון המשפחה . מכתב תוד...  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ