מילות סיכום

ס קרנו את תולדות חייה של אשת חיל , של חלוצה בכל רמ " ח אבריה , של רופאה אשר את כל כולה , את כל נפשה ומאודה , הקדישה לרפואה הציבורית ולקופת חולים . היא הייתה אחת הדמויות הבולטות של הנוף הרפואי בארץ ואחת מעמודי התווך של קופת חולים כללית . 711 תרומתה לבניית הרפואה הציבורית בארץ , אישיותה , כישרונותיה ועוצמת יכולתה הביצועית מעמידים אותה בשורה אחת עם אנשי המעש והחזון בדורה . מאחרוני דור הנפילים החלוצים שבנו את התשתית הרפואית של קופת חולים . 712 בכישרון , בנחישות ללא פשרות , ובידע רב שיפרה וקידמה את הרפואה הציבורית והשפיעה על דרכה של קופת חולים כללית במשך עשרות שנים . ד " ר ישורון - ברמן התגלתה כרופאה כריזמטית , פורצת דרך , בעלת אישיות דומיננטית , מוסרית , נמרצת וחזקה . בלטה בפעילותה , בכישוריה , בשליטתה במערכת הרפואית של קופת חולים , ובמסירות ללא גבול לקופת חולים ולפיתוח השירות הרפואי בארץ . בעת כהונתה כמנהלת המחלקה הרפואית במרכז קופת חולים עיצבה ד " ר ישורון - ברמן את מדיניותה של הקופה לגבי האופי , האיכות , התוכן והצורה של השירותים הרפואיים , והעמידה אותם על בסיס של רפואה מודרנית בת זמננו ...  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ