ד"ר טובה ישורון-ברמן נושאת דברים בטקס קבלת פרס "יקיר קופת חולים", .1986 (הפרס הוענק בטקס השנתי שבו חולק גם פרס העבודה ע"ש יואל פלגי)