פרק תשיעי פושטת את 'בגדי הכהונה של קודש הקודשים הרפואי': פרישה סופית

ב שנת , 1974 והיא בת , 77 פשטה ד " ר ישורון - ברמן את “ בגדי הכהונה של קודש הקודשים הרפואי " , 697 ויצאה לגמלאות . מאישה עסוקה , שכל חייה היו קודש לעבודה ציבורית , לרפואה ולקופת חולים , כי “ כולה הייתה קופת חולים " , כדברי מזכירתה , 698 הפכה לאישה שמעתה כל עיתותיה בידיה . לאישה פעילה כמוה , שכל דאגתה , מרצה ומאודה הוקדשו לפיתוחם ולקידומם של מפעלי הבריאות של קופת חולים , לא היה זה דבר פשוט , “ אבל פרישה נבונה יכולה וצריכה להיות מקור נוסף והשראה טובה לכל הפורשים " . 699 את שנות הגמלאות הארוכות הקדישה ד " ר ישורון - ברמן למשפחתה , לנכדיה ולניניה , והעניקה “ לדור ההמשך מניסיונה , מקסם אישיותה ומהערכים האנושיים והציוניים שעליהם גדלה ואותם מימשה בחייה " . 700 ילדיה חשו את חסרונה בשנים הארוכות של ' עבודת הקודש ' בקופת חולים , אך את נכדיה ידעה לקרב והקדישה להם תשומת לב 697 הציטטה מתוך מכתבם של ד " ר ישראל קלורפיין ומ ' אוז ' יצר , , 23 . 7 . 1968 אצ " מ , . A 516 / 1 698 מרים , המזכירה , מפגש משפחתי במלאת חמש שנים למותה של ישורון - ברמן , , 25 . 1 . 2003 ארכיון המשפחה . 699 פרופ ' מ ' פריבס , ...  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ