שירות רפואי מונע בטיפול בקשישים

ב עיית שירותי הבריאות והעזרה הרפואית לחולים במחלות ממושכות הטרידה יותר ויותר את ד " ר ישורון - ברמן בעקבות עיסוקה המתמשך בנושא וביקוריה בשני בתי החולים שבפיקוחה , וכן בעקבות התמנותה בשנת 1970 על ידי ד " ר יוסף בורג , שר הסעד , לחברה במועצה הציבורית למען הזקן . 679 676 ט ' ישורון - ברמן , “ גיל הפרישה " , ניהול , כרך א ' ( , ( 5 דצמבר , ( 1969 עמ ' ; 17 ב ' נוימן , “ על גיל הפרישה " , איתנים , כרך כ ' , חוברת 12 ( דצמבר , ( 1967 עמ ' . 414 677 ט ' ישורון - ברמן , " גיל הפרישה " , ניהול , כרך א ' ( , ( 5 דצמבר , ( 1969 עמ ' ; 17 מ ' גלמן , “ מתי אפרוש ? " , איתנים , כרך ט ' , חוברת 5 - 4 ( אפריל - מאי , ( 1956 עמ ' ; 115 “ תוצאות מפקד הקשישים " , איתנים , כרך י " א , חוברת 2 ( פברואר , ( 1958 עמ ' . 67 678 י ' פודימן , “ אין מחסור ברופאים : יש רק אזלת יד בארגון של רפואה ציבורית " , מעריב , . 15 . 10 . 1964 679 בורג אל ישורון - ברמן , , 14 . 6 . 1970 אצ " מ , . A 516 / 1 ככל שהלך וגדל בארץ פלח האוכלוסייה המזדקנת , הלכה הבעיה ותפחה ותבעה פתרונות רפואיים . בשנת 1950 היה אחוז האוכלוסייה בגיל...  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ