'פרישה גמישה'

ד " ר ישורון - ברמן האמינה , כי בריאות וכושר עבודה של כל אדם תלויים גם בגילו , ועם ההזדקנות מופיעות בעיות שאפשר לפתור אותן בפרישה גמישה ממקום העבודה , הן על ידי שינוי בתפקיד בעבודה שהחבר ממלא , הן בקיצור שעות העבודה בגילים מסוימים , ורק לאחר מיצוי שתי האפשרויות – תבוא פרישה מלאה מחיי העבודה . 675 בהיותה גמלאית של קופת חולים , שהמשיכה לשאת בתפקיד מרכזי בקופה ולשמש גם 672 י " ק , " לגורל החולים במחלות ממושכות " , איתנים , כרך י " ד , חוברת 6 - 5 ( מאי - יוני , ( 1961 עמ ' . 156 673 ט ' ישורון - ברמן , “ העבודה הרפואית בקופת חולים " , הרופא במוסד ( מארס , ( 1965 עמ ' . 16 - 15 674 ישיבת הוועד המפקח , , 26 . 3 . 1972 אצ " מ , . A 516 / 2 675 דברי ד " ר ישורון - ברמן בדיון לקראת ועידת הקיבוץ המאוחד הט " ז , , 21 . 10 . 1949 אה " ע , א ' - IV . 302 - 22 מרצה בפקולטה לרפואה על אף גילה המתקדם ( , ( 70 הציעה ד " ר ישורון - ברמן לשקול “ פרישה גמישה " , כלומר יציאה לגמלאות לפי המקצוע . הווה אומר , “ לא כל בעלי המקצוע ולא כל בעלי העיסוקים יפרשו באותו גיל . אנשים העובדים בתנאי אקלים קשים יפרשו בגיל...  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ