מוסדות אשפוז לחולים כרוניים בישראל

ע ד שנות השישים לא הייתה קופת חולים ערוכה ולא היו לה הכלים והאמצעים לטיפול בבעיות רפואיות סוציאליות כגון מחלות כרוניות , מחלות נפש , שיתוק ומחלות ריאה , אשר הצריכו השקעת משאבים רבים וחייבו התייחסות אישית לכל חולה . כדי להתמודד עם הבעיות הרפואיות הללו החליטה ועידת קופת חולים , הסמכות העליונה של קופת חולים , על הקמת קרן נכות בשנת , 1929 כחלק ממפעלי העזרה ההדדית , שהוקמו לסייע לחברי קופת חולים בשעת מחלה ומשבר . בהיעדר משאבים מספיקים הסתפקה הקרן בהגשת עזרה כספית לחולים בעשור הראשון לפעילותה , ולא בריפויים . 662 בשנת 1931 נוסד “ משען " , שמטרתו הייתה להגיש סעד דחוף לחברים במצוקה , להעניק 660 י ' קנב , “ המדע הצעיר על האדם הקשיש " , דבר , ; 16 . 9 . 1955 ע ' שידלובסקי , “ בערוב היום ( תכנית חדשה לתקנת החבר המזדקן ) " , דבר , ; 6 . 12 . 1956 מ ' ניישטט , “ אל תשליכני לעת זקנה " , דבר , . 26 . 6 . 1969 661 “ האגודה הישראלית לגרונטולוגיה " , איתנים , כרך י ' , חוברת 8 ( אוגוסט , ( 1957 עמ ' ; 232 ע' שידלובסקי , “ האדם המזדקן ובעיותיו בימינו : הקונגרס הבין - לאומי לגרונטולוגיה " , דבר , ; 11 . 7...  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ