פרק שמיני מנהלת מוסדות האשפוז של חולים כרוניים במרכז קופת חולים (1974-1968)

ד " לא ר ישורון התכוונה - ברמן לשקוט פרשה על לגמלאות שמריה . ד בשנת " ר חיים 1968 דורון , אך , ממלא למרות מקומה היותה כבר בניהול בת המחלקה , 70 היא הרפואית , הפקיד בידיה את הניהול הרפואי של מוסדות האשפוז של חולים סיעודיים : ' בית רבקה ' בפתח תקווה ו ' בית אברהם הרצפלד ' בגדרה . כדבריו : “ לא רציתי שד "ר ברמן תצא לגמרי , וגם היא לא רצתה " . 657 וכך בגיל 70 יצאה ד " ר ישורון - ברמן לקדם ולפתח תחום רפואי , שניצב בראשית פיתוחו בארץ , הגרונטולוגיה – ענף מחלות זקנה ( Geriatrics ) ומחלות כרוניות , שהחל לתפוס בחברה בת זמננו מקום חשוב ברפואה הכללית . אם נאמר “ תרבותה של מדינה נבחנת ביחסה לזקניה " , הרי בישראל של שנות החמישים , טרם ניתן לכך ביטוי מעשי רחב . בעולם כולו ענף מחלות הזקנה כבר החל תופס מקום נרחב בשל הארכת תוחלת החיים והזדקנות האוכלוסייה , אך בישראל טרם זכה לתשומת הלב הראויה . 657 פרופ ' חיים דורון , ריאיון עם המחברת , . 20 . 7 . 2011  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ