“מקומנו בחינוך הסטודנטים לרפואה"

ד " ר ישורון - ברמן סברה , כי “ עתידנו בעזרה הרפואית בארץ תלוי בשיטת חינוך הסטודנטים לרפואה , בדרכי ההשתלמות של הרופא העובד ובארגון העזרה הרפואית , שיאפשרו לרופא להיות מעודכן בהתפתחות הרפואה ויציידו אותו בידע ובהבנת תפקידו ברפואה המשתנית של זמננו " . 632 לשיטתה , החינוך שיקבלו הסטודנטים לרפואה הוא שיקבע , אם שיטת העבודה הרפואית תהיה מושתתת על עבודת הרופא הכללי או שאת מקומו של הרופא הכללי יתפסו רופאים מומחים לכל ענף רפואי נפרד . היא אימצה את מסקנותיה של ועדת מומחים מטעם ארגון הבריאות העולמי , שקבעה בשנת , 1964 כי הרופא הכללי ממלא תפקיד חשוב ביותר בארגון העזרה הרפואית לחברה , מפני שתפקידיו העיקריים המתבטאים ברפואה משולבת ובהמשכיות מתמדת בטיפול באדם , עונים על צרכים יסודיים של האדם , המשפחה והחברה . לדעתה , בכיוון זה יש לחנך את הסטודנט לרפואה , והכרחי להקים בתי ספר נוספים לרפואה . 629 י ' קדמן אל ישורון - ברמן , , 5 . 7 . 1970 אצ " מ , . A 516 / 1 630 פרופ ' ת ' ויז ' ניצר , סגן דיקן הפקולטה ללימודי המשך ברפואה , אל ישורון - ברמן , , 9 . 8 . 1973 אצ " מ , . A 516 / 1 631 פרופ ' א ' שינברג...  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ