טקס פתיחת בית הספר לרפואה של אוניברסיטת תל-אביב, .1964 ד"ר ישורון-ברמן יושבת שנייה משמאל