'פרס מאיר'

ב שנת 1969 הוענק לד " ר ישורון - ברמן ' פרס מאיר ' על מפעל חיים ברפואה הציבורית בארץ . תמימות דעים שררה באשר לבחירה המוצלחת : “ אין ספק כי שופטי הפרס קלעו הפעם למטרה הנכונה בהחלטתם " ; 619 “ לא הייתה עד כה בחירה מוצלחת כבחירה זו " . 620 אלה היו הנימוקים לקבלת הפרס : במשך כל שנותיה בארץ הוכיחה ד " ר ישורון - ברמן כוח עבודה והתמדה , מסירות , כישרון ורוח חלוצית בלתי רגילים , הראויים לציון ולהוקרה מיוחדים . רוב השנים 618 ד " ר ישראל קלורפיין ומ ' אוז ' יצר , , 23 . 7 . 1968 אצ " מ , . A 516 / 1 619 ד " ר מ ' שרם , מנהל המחלקה לבריאות בעיריית חיפה , אל ד " ר ברמן , , 26 . 5 . 1969 ארכיון המשפחה . 620 נ ' קפלינסקי , יו " ר ההסתדרות הרפואית בישראל , , 2 . 6 . 1969 ארכיון המשפחה . הללו הייתה קופת חולים של ההסתדרות – ביתה , ובריאותו של האיש העובד בישראל באשר הוא והטיפול בו שימשו נושא מרכזי לדאגתה ולפעילותה הענפה . השקפותיה בשטחי הרפואה הציבורית והרפואה המשפחתית ארגון שירותי הרפואה ובעיות רפואיות וציבוריות רבות אחרות , מצאו את ביטויים במאמרים ופרסומים רפואיים מדעיים ובעשרות רבות של הרצאות והופעו...  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ