הקדשת בית הספר לאחיות בבאר-שבע על שמה של פולה בן-גוריון, .24.4.1968 מימין לשמאל: בן-גוריון; ד"ר יוסף שטרן, מנהל בית החולים; ד"ר ישורון-ברמן; אשר ידלין (צילום: דב ברנע)